Рехабилитация и възстановяване

  • размер на шрифта

В процеса на рехабилитация се обръща особено внимание на самостоятелното поставяне и махане на протезата, което е необходимо за изграждане на независимостта на пациента. Това налага незабавно след поставянето на протезата, пациентът да бъде обучен в поставянето й, ползването и нейното сваляне.

Нашите задачи при обучение в ходене с протезата са:

  • Мотивиране на пациента
  • Общо физическо укрепване на организма.
  • Създаване на по – високи адаптативни възможности
  • Аналитично засилване на мускулни групи на долните крайници-абдуктори и екстензори на ТБС и екстензори на колянна става.
  • Трениране на координация и равновесие на болния
  • Обучение в обуване и събуване на протезата
  • Обучение в ставане, сядане, ходене по равен и пресечен терен
  • Обучение в падане
  • Обучение на пациента в грижи за ампутирания крайник

Пациентите постъпили при нас са подложени на редица тестове, различни упражнения за слабите муслулни групи, координация и равновесие, самообслужване.

Още в тази категория: